Nejsnadnější cesta k mobilní aplikaci
jak dlouho trva vyvoj mobilni aplikace

Jak dlouho trvá vývoj mobilní aplikace?

Pokud si hodláte pořídit mobilní aplikaci pro vaši firmu, časová náročnost jejího vývoje je stoprocentně jedním z faktorů, který vás zajímá.

Všeobecně platí, že se doba vývoje odvíjí od požadavků, které jsou na mobilní aplikaci z vaší strany kladeny. Čím více funkcí má mobilní aplikace mít, čím složitější je její struktura nebo grafická stránka, tím bude delší také její vytvoření. Ne vždycky je to však pravda.

 

Firma nebo freelancer

V prvé řadě je nutné si ujasnit, kdo pro vás mobilní aplikaci vytvoří. Řada společností často volí specializovanou firmu, která má s vývojem mobilních aplikací zkušenosti a v praxi má již zavedené osvědčené postupy, které mnohonásobně urychlí její vývoj. Cena je ovšem vysoká, proto je i volba freelancera, který vám aplikaci vytvoří, často skvělým řešením.

Standardně se u firem uvádí její délka od dvou do pěti měsíců. U freelancera je doba vývoje častokrát ještě mnohem delší. Délka vývoje aplikace závisí na postupu, jakým dodavatel k vývoji přistupuje a také na jeho zkušenostech.

Rozhodnutí, komu svěříte projekt vaší mobilní aplikace do rukou může ovlivnit to, jak dlouho bude projekt trvat, zda bude projekt úspěšně dokončen a také kolik do něj budete muset investovat.

 

Požadavky

To či jsou požadavky na začátku jasně definované nebo ne je faktorem, který ovlivňuje délku vývoje. Pokud se požadavky v průběhu vývoje mění, způsobí to delší než očekávaný čas vývoje aplikace. 

Požadavky na funkce, které má aplikace obsahovat, ovlivňují délku vývoje. Rozsah aplikace a teda množství implementovaných funkcí souvisí i s grafickým návrhem. Čím je rozsah aplikace větší, tím je obvykle potřeba vetší grafický návrh. Grafický návrh může firmě dodávat externí dodavatel, což může opět ovlivnit délku vývoje aplikace.

 

Komunikace

Komunikace mezi klientem a dodavatelem mobilní aplikace je během celého projektu klíčová. Pokud si na začátku projektu ujasníte, co od aplikace očekáváte a vytvoříte dostatečné a jasné podklady k projektu, vývoj by měl proběhnout hladce.

Na udržování správné komunikace je ale dobré myslet i v průběhu samého vývoje. Klient chce vědět v jakém stádiu vývoje se nachází jeho mobilní aplikace a dodavatel by měl být schopen tuto informaci klientovi poskytnout.

Dodavatel aplikace potřebuje během vývoje dodatečné informace, které mu může poskytnout jen jeho klient. Zároveň je někdy nutné během vývoje určité části testovat přímo klientem. Proto by si měl klient požadující funkční aplikaci, která má jeho byznysu něco přinést, vyhradit na komunikaci v rámci projektu dostatek času.

 

Mobilní aplikace do měsíce? S AppElis je to reálné!

 

Výběr firmy jako dodavatele mobilní aplikace, jasné a neměnné požadavky na aplikaci ze strany zadavatele a bezproblémová komunikace na obou stranách projektu jsou predispozicí k tomu, aby bylo reálné dostat se na 2 až 5 měsíců vývoje.

AppElis ovšem při vývoji mobilních aplikací využívá postupy díky nimž dokáže její výrobu posunout až na hranici jednoho měsíce. Výroba je přitom spolehlivě v rukou odborníků, každá aplikace je ušitá klientovi přímo na míru, a zároveň je snadná, levná a rychlá.

 

Komentování je ukončeno.