Nejsnadnější cesta k mobilní aplikaci

Věrnost značce je pilíř mobilního marketingu

ZAHOĎTE PLASTOVÉ KARTY, POŘIĎTE MOBILNÍ APKY

Věrní zákazníci utrácí více a častěji. Jednoduchá pravda. Ale jak toho dosáhnout přes mobilní aplikace?

Retence nastává, když firmy využívají smysluplných prostředků ke konverzi zákaznického času znovu a znovu. To je páteří úspěšných aplikací. V našem digitálním věku jsou zkušenosti zákazníků stále více definovány na mobilní zážitek – tedy na cesta interakce zákazníků s vaší značkou skrz mobilní zařízení. Věrnost značce nelze koupit. Musí být získána tím, že poskytuje trvale pozitivní zákaznickou zkušenost.

LEHKOST JE NOVÁ VĚRNOST

Vidíme obrovský nárůst používání smarphonů, jednoduše protože usnadňují život. Nyní můžete získat cokoli chcete pouhým klepnutím na tlačítko. Stáváme se loajální ke značkám, které chytře užívají technologie pro zjednodušení každého aspektu našeho života. Značky, které to dělají nejlépe, vytvářejí takovou uživatelskou zkušenost, že se ptáme, jak jsme někdy mohli žít bez nich. Měli bychom také očekávat změny vě věrnostních programech pro rok 2017. Personalizace má nejvyšší prioritu pro řízení loajality Generace K a Mileniálů, než je tomu u Generace X a Baby Boomerů. Například v potravinářském a nápojovém průmyslu, 52% Mileniálů chce mít možnost využívat věrnostních programů pomocí svých chytrých telefonů v barech, restauracích a kavárnách.

Věrní zákazníci utrácí více a častěji. Získání věrnost i jen 5% zákazníků může vést ke zvýšenému průměrnému zisku na jednoho zákazníka v rozmezí 25% až 100%. BIA / Kelsey výzkum ukazuje, že loajální zákazníci utratí o 67% více než ti noví.

Je to prostě výhodnější zachovat stávající zákazníky, než se honit za novými.

V současné době se více než tři čtvrtiny obyvatel nepovažuje za sebe loajální ke konkrétní značce. Společnosti, které zapojí úsilí o věrnost zákazníků budou mít nespornou konkurenční výhodu. Většina firem na trhu fixovaných na podnikání ji dosud nemají.

Zatímco mobilní aplikace byly kdysi bonusové funkce, jsou nyní standardní operační kanál a spotřebitelé budou stále více porovnávat mobilní zážitky při rozhodování o tom, které firmy podporovat.

VĚRNOST NENÍ JEN O PENĚZÍCH

Loajálnost zákazníků nemusíme přepočítávat pouze na peníze. Některé z dalších rysů věrných zákazníků ocení každá firma:

 • jsou nadšení pro poskytování zpětné vazby
 • sdílejí dobré zkušenosti s přáteli a rodinou
 • mají trpělivost s chybami
 • jsou více otevření marketingu a komunikaci
 • prahnou vyzkoušet nové produkty a služby
 • jsou více ochotní snášet zvýšení cen a změny služeb

věrnost program mobilní aplikace

VĚRNOST VYJÁDŘENÁ V ČÍSLECH

Pro ty, kdo potřebují více čísel a statistik:

 • 86% spotřebitelů, kteří mají rádi věrnostní program bude nakupovat více, a dokonce 58% z nich bude utrácet o 15 nebo více procent (500friends)
 • 73% členů pravděpoodbněji doporučí obchodníka a bude dobré věci o značce s dobrým věrnostních programů (Bond)
 • 52% členů věrnostního programu neví, jestli existuje nějaká aplikace pro své programy (Bond)
 • 57% členů chce využívat věrnostní programy prostřednictvím smartphone (Bond)
 • Management loajality je trh, kde se předpokládá růst z 1,68 miliardy $ v roce 2016 na 4,59 miliardy $ 2021(MarketsandMarkets)
 • 74% spotřebitelů si vybírá obchod podle silného věrnostního nebo slevového programu (IRI)
 • 79% z obou Mileniálů a Geneaci X chtějí silný vernostní nebo slevový program, zatímco jen 74% Baby Boomerů a 66 % seniorů má stejný pocit (IRI)
 • 56% značek automaticky zapíše zákazníka do svého věrnostního programu (L2)
 • 39% značek požaduje dodatečné informace pro zapsání do svého věrnostního programu (L2)
 • 35% značek odměnuje své věrnostní členy i za netransakční zapojení (L2)
 • 61% nakupujících uvedlo, že obsah vytvářený právě nakupujícími je vybízí, aby se také zapojily se značkou (TurnTo)
 • 22% členů věrnostního programu  si myslí, že je s nimi lépe zacházeno než se zákazníky mimo program; v rámci této skupiny členů 22% cítí 3,4krát vyšší spokojenost než u těch, kteří myslí, že se s nimi zachází stejně jako s nečleny programu (Bond)
 • 70% spotřebitelů by mělo pozitivnější názor na značky, které by jim umožňovali uložit si plastovou loajalitu kartu ve svém telefonu (Vibes)
 • 71% nakupujících tvrdí, že by se s větší pravděpodobností používalo své věrnostní karty v případě, že by přístup k těmto kartám a odměny měli ze svého mobilního telefonu (CodeBroker)
 • 81% spotřebitelů se shoduje, že věrnostní programy je motivují pokračovat v zapojení (nakupování) se značkou (Bond)

Více impozantních statistik k tématu věrnost zákazníků v mobilní době tady

JAK VYBUDOVAT DOBRÝ VĚRNOSTNÍ PROGRAM

V dnešním konkurenčním světě je věrnost zákazníků zásadní pro obchodní růst. Je to mnohem těžší najít nového zákazníka, než si udržet stávající zákazníky. Restaurace, maloobchodníci, obchody s potravinami, kadeřnictví, fitness centra a další služby sjou závislé na věrných zákazních a jejich opakování náštěv. Kromě toho, stálí zákazníci často utratí více za návštěvu a jsou více nakloněny k upgradování svých služeb a koupi nových produktů. Pokud neposkytujete pobídky pro návrat zákazníků, mohou se snadno obrátit na vaši konkurenci při sebemenším problému.

Čísla nelžou. Podle Loyalty360, věrní zákazníci budou:

 • vás naštěvovat dvakrát častěji.
 • trávit tři až čtyři krát více času s vaší značkou.
 • nakupovat zboží s vyšší marží.

věrnost program mobil starbucks

Věrnostní program by měl oslovit a mít hodnotu pro každého zákazníka, ale ve skutečnosti byste měli apelovat na ty nejvýnosnější a nejcennější zákazníky. Věrnostní programy nejsou výmluvou, jak boostovat prodeje tvrději nebo se napakovat na nejoddanějších zákaznících. Mají poskytnout něco poutavého a cenného, a ukázat, že značka se o ně stará, i když nejsou zrovan platící v obchodě. Věrní zákazníci stráví více času a utratí více peněz se svými oblíbenými značkami. Z Forbes zjištění vyplývá existence Paretov principu v obchodování. Paretův princip znamená, že 20 procent zákazníků pro podnik představuje 80 procent jeho příjmů.

Většina věrnostních programů se soustředí jen na udržení svých pravidelné zákazníků a na budování silných vztahů, ale to často vede ke ztrátě všech nových zákazníků. Proto je jedním z dobrých konceptů je vybudovat speciální věrnostní programy pro začátečníky, které je budou přitahovat k vaší aplikaci, začnou dělat více nákupů a budou více zapojení s váší mobilní aplikací. Takto zapojíte své zákazníky hluboce s vaší značkou. Udělovat body nejen za nákupy, ale i pro celou řadu činností, včetně recenzí, vytvoření účtu, e-mail registrace, vypsání narozenin, doporučení dalším lildem atd.

MYSLETE VŽDY NA ZÁKAZNÍKA

Bez úspěšné strategie zapojování členů do věrnostního programu se vaše mobilní věrnostní aplikace může stát jen pouhým dodavatelem kupónů. Nebo ještě hůře, může být smazána. Věrnostní programy jsou účinné, když se zapojují členové s relevantní hodnotou. Nevýhodou je, že lidé jsou aktivní v méně než polovině programů, pokud jsou zapsání ve 20 a více.

Zatímco 60 procent podniků počítá mobilní telefony mezi své prvními tři strategické priority, podle studie společnosti Forrester, 52 % obchodníků zápasí s porozuměním zákazníků přes dotykový svět. Úspěšná věrnostní strategie nekončí s aplikací, protože zapojování zákazníka by nemělo být omezeno jen na mobilní zařízení. Je také důležité, aby spojili zkušenosti z mobilní aplikace se zkušenostmi v obchodě s cílem zajistit konzistentní, poutavý a kontextuální zážitek pro své nejcennější zákazníky.

 

Případové studie:

https://www.spoonity.com/starbucks-loyalty-rewards/

http://moblicosolutions.com/project/loyalty-with-mobile-rewards/

http://moblicosolutions.com/project/mobile-platform-boosts-opt-in-rate-to-52/

http: // www. businessinsider.com/mcdonalds-to-launch-loyalty-program-2016-3

https://www.businesstraveller.com/accommodation/2017/02/08/marriott-mobile-app-gets-loyalty-focused-overhaul/

Zanechte komentář.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.